Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

gobla
Reposted fromFlau Flau vianiedoskonalosc niedoskonalosc
2861 cb22 500

therunnersam:

Apparently this guy was at his mother in law’s house and they were all going through photo albums and he sees he photobombed his wife 11 years before they even met. I fucking love this.

Reposted frompizzaspicelatte pizzaspicelatte viamontak montak

May 17 2018

gobla
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu.
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek
gobla
1276 bbae 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaTigerle Tigerle
gobla
5238 2864
Reposted fromzungud zungud viaTigerle Tigerle
gobla
7882 2e2f
Reposted frombiru biru viaTigerle Tigerle
gobla
7180 2de1 500
Reposted fromhagis hagis viaTigerle Tigerle
5552 5cf5

ianballa:

long distance relationships

Reposted fromstfn stfn viaTigerle Tigerle
gobla
Reposted fromFlau Flau viaTigerle Tigerle
gobla
7796 d20d 500
Reposted fromcoldcherry coldcherry viaTigerle Tigerle
gobla
7677 01e5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaTigerle Tigerle
gobla
8280 a5e4 500
Reposted fromantichris antichris vianiedoskonalosc niedoskonalosc
gobla
gobla
7424 0936
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
gobla
8650 be88
Reposted frompampunio pampunio
gobla
8770 a23a
What's your excuse?
Reposted fromteijakool teijakool
gobla
8788 f0c3
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
gobla
8836 5fe4 500
Reposted fromyikes yikes
gobla
Intuicja to rozum, który się śpieszy.
— George Holbrook Jackson
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
gobla
8845 2149 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl